רבים מהפורשים סבורים בטעות כי קצבת הפנסיה פטורה ממס . קצבת פנסיה אינה פטורה ממס היא נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית ותחויב במס כשכר לכל דבר ועניין.

מנגד קיימים פטורים העומדים לרשות הפורש , הפטור המהותי והמרכזי הינו פטור על פי סעיף 9 א לאחר תיקון 190 . על פי סעיף זה נקבע כי לרשות הפורש עומד פטור בסך קבוע לטובת כל תקופת הפרישה.

סך הפטור בשנת 2020 מסתכם ב- 796,500 ₪ שהם 4,425 ₪ לחודש . בשנת 2025 יעודכן סל הפטור והוא יסתכם בסך של כמיליון ₪ .

הזכאות לפטור הינה בהגעה לגיל פרישה, גבר 67 ואישה 62 או עקב פרישה מעבודה עקב נכות 75% לצמיתות .

הפורש יכול להשתמש בפטור לטובת קצבת הפנסיה או סכומי קצבה שהוונו. במידה והפורש משך כספי פיצויים פטורים סך הפטור יוקטן בסך כספי הפיצויים הפטורים שנמשכו בתוספת "קנס" של 35% .

הזכאות לפטור זה אינה אוטומטית – לא בקשת לא קבלת

ההליך בו פונים אל רשויות המס לקבלת פטור זה באמצעות טופס 161ד מכונה קבוע זכויות .