רובינו , למעט המאושרים הזכאים לפנסיה תקציבית, חוסכים שנים רבות במטרה להבטיח לנו הכנסה לתקופת ה "פנסיה" שהולכת ומתארכת . גיל הפרישה לגברים הוא 67 וגיל הפרישה לנשים הוא 62 .

מה בעצם מצפה לנו בתום תקופת החיסכון ?

האופציה הראשונה היא לקבל קצבת פנסיה חודשית אשר גובהה נגזר בדרך כלל מסך החיסכון הצבור.

במידה ואנו זכאים לקצבת פנסיה העולה על סך של כ 4500 ₪ לחודש אזי עומדת בפנינו האפשרות למשוך סכומים חד פעמיים והכל בתנאי שהקצבה המינימלית לא תפחת מסך של כ 4500 ש" לחודש .

הבחירה בין קצבה לבין משיכה חד פעמית היא אישית ונגזרת ממצבו הכלכלי של הפורש, צרכיו, העדפותיו ושיקולי מיסוי.

ההכנסה מקצבה חייבת במס מלא . במקביל זכאי הפורש לחבילת פטורים ממס אותה יש להקצות בין הקצבה, כספים למשיכה חד פעמית וכספי הפיצויים . הטבות המיסוי אינן ניתנות אוטומטית – לא ביקשת לא קיבלת .